Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Log in om de beveiligde documenten te downloaden

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. CAO Partijen Besloten Busvervoer (CPBB) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 

Verwijzingen

Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door CAO Partijen Besloten Busvervoer worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. CAO Partijen Besloten Busvervoer geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 

Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die een bezoeker op de website achterlaat, al dan niet met behulp van 'cookies', formprocessing of op enige andere manier, zal door CAO Partijen Besloten Busvervoer vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie zal uitsluitend aangewend worden voor eigen doeleinden en nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

E-mail

CAO Partijen Besloten Busvervoer garanderen niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan CPBB gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

 

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij CAO Partijen Besloten Busvervoer. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAO Partijen Besloten Busvervoer niet toegestaan.