Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Log in om de beveiligde documenten te downloaden

Een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst die wordt gesloten voor een grote groep werknemers binnen een bepaalde bedrijfstak.

De CAO Besloten Busvervoer geldt voor werkgevers en werknemers van ondernemingen die busvervoer verrichten. In deze CAO zijn onder andere afspraken gemaakt over de lonen, toeslagen, vergoedingen, overwerkregelingen, verlofaanspraken, vakantietoeslag en doorbetaling bij ziekte.

 

Via deze link kunt u de voorlichtingsbrochure Arbeidsvoorwaarden voor het Besloten Busvervoer voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 downloaden. Daarnaast kunt u daar ook nog de voorlichtingsbrochures, algemeen verbindend verklaarde teksten en errata van voorgaande CAO's vinden. This CLA is also available in the English language: Collective Labour Agreement (CLA) for Private Bus Transport.

Voor specifieke vragen met betrekking tot deze teksten kunt u zich wenden tot het secretariaat van CAO-partijen voor het Besloten Busvervoer. Klik daarvoor op Contact.

 

Een werkgever kan bij CAO-partijen een verzoek indienen tot dispensatie van één of meerdere bepalingen uit deze CAO of de gehele CAO. Lees verder >>