Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Log in om de beveiligde documenten te downloaden
De cao FSO algemeenverbindendverklaard
Woensdag, 15 mei 2024

Met ingang van 3 mei 2024 is de cao FSO algemeenverbindendverklaard.
Lees meer

Nieuwe loontabel niet rijdend personeel per 1-7-2024
Dinsdag, 14 mei 2024

Met ingang van 1 juli 2024 wordt het wettelijk minimum uurloon opnieuw aangepast.
Lees meer

FSO cao verlengd voor 2024
Vrijdag, 15 maart 2024

Busvervoer Nederland, CNV Vakmensen en FNV Toer hebben overeenstemming bereikt over de voortzetting van de FSO cao in 2024.
Lees meer

Vanaf 1-1-2024 wettelijk minimum uurloon ingevoerd
Dinsdag, 28 november 2023

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd.
Lees meer

nieuwe loontabellen cao besloten busvervoer per 1-1-2024
Dinsdag, 28 november 2023

Nieuwe loontabellen cao besloten busvervoer per 1-1-2024
Lees meer

Aanpassing loontabel niet rijdend personeel per 1-7-2023
Vrijdag, 02 juni 2023

Aanpassing loontabel niet rijdend personeel per 1-7-2023 door stijging wettelijk minimumloon
Lees meer

Pensioenfonds Vervoer, Wet toekomst pensioenen en hoorrecht (aanmelden vóór 1 juli 2023!)
Vrijdag, 02 juni 2023

Wet toekomst pensioenen en hoorrecht (aanmelden vóór 1 juli 2023!) De Wet toekomst pensioenen gaat in op 1 juli 2023. Dat betekent dat alle pensi...
Lees meer

CAO Besloten Busvervoer en FSO CAO algemeen verbindend verklaard
Vrijdag, 03 maart 2023

Eind februari zijn zowel de CAO Besloten Busvervoer als de FSO CAO algemeen verbindend verklaard door de Minister van Sociale zaken en werkgele...
Lees meer

De FSO cao verlengd voor 2023
Maandag, 09 januari 2023

De lopende FSO CAO is opnieuw voor een periode van één jaar verlengd.
Lees meer

Nieuwe cao besloten busvervoer 2023-2024
Maandag, 09 januari 2023

Nieuwe cao voor het besloten busvervoer overeengekomen.
Lees meer

Nieuwe FSO cao
Vrijdag, 13 maart 2020

Nieuwe FSO cao 2020 2021
Lees meer

Nieuwe cao besloten busvervoer
Vrijdag, 13 maart 2020

Nieuwe cao besloten busvervoer 2020 en 2021
Lees meer

FSO CAO besloten busvervoer 2019 algemeen verbindend verklaard
Donderdag, 08 augustus 2019

Op 6 augustus 2019 is de FSO CAO voor het besloten busvervoer algemeen verbindend verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgel...
Lees meer

Cao besloten busvervoer 2019 algemeen verbindend verklaard
Woensdag, 07 augustus 2019

Op 22 juli 2019 is de CAO voor het besloten busvervoer algemeen verbindend verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenhei...
Lees meer

Bindend advies uitgesproken door Geschillencommissie
Donderdag, 11 juli 2019

Op 3 juli jl. heeft de Geschillencommissie Cao voor het besloten busvervoer zich uitgesproken over enkele kwesties die door vakbond FNV en werkgeve...
Lees meer

Nieuwe cao besloten busvervoer
Dinsdag, 28 mei 2019

Werkgeversorganisatie Busvervoer Nederland en de vakbonden FNV Tour en CNV Vakmensen zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor het besloten b...
Lees meer

CAO FSO voor 2019 ongewijzigd verlengd
Dinsdag, 15 januari 2019

De CAO FSO is voor 2019 ongewijzigd verlengd. Het verschuldigde percentage is 0,66% gebleven. 0,22% hiervan mag evenals in 2018 op het loon va...
Lees meer

Nieuwe CAO FSO algemeen verbindend verklaard
Donderdag, 21 december 2017

Bij besluit van 12 december 2017 (UAW Nr. 11913) heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de CAO Fonds Scholing en Ordening voor het ...
Lees meer

Nieuwe FSO CAO per 1-10-2017
Donderdag, 28 september 2017

Er is een nieuwe CAO Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer overeengekomen tussen KNV Busvervoer, AltroVia, FNV en CNV Vakmensen. ...
Lees meer

Algemeen verbindendverklaring CAO
Woensdag, 08 maart 2017

Op 2 maart 2017 is de CAO voor het besloten busvervoer algemeen verbindend verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Di...
Lees meer

Nieuwe CAO tekst digitaal beschikbaar
Woensdag, 28 december 2016

De tekst van de nieuwe CAO Besloten Busvervoer is beschikbaar. De looptijd van de CAO is van 20 november 2016 t/m 31 december 2018. Deze cao is ove...
Lees meer

Aanvullende CAO-afspraak inzake ketenregeling
Maandag, 22 augustus 2016

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid werd de ketenbepaling aangepast. Deze bepaling houdt in dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst ...
Lees meer

Beslissing Geschillencommissie inzake inschaling MUP-krachten
Dinsdag, 31 mei 2016

Vanwege een geschil over de uitleg en toepassing van de CAO voor het Besloten Busvervoer ten aanzien van de inschaling van MUP-krachten hebben CAO-...
Lees meer

Uitspraak Geschillencommissie t.a.v. MUP-lonen
Woensdag, 20 januari 2016

Vanwege een geschil over de uitleg en toepassing van de CAO voor het Besloten Busvervoer ten aanzien van de MUP-beloning hebben CAO-partijen zich g...
Lees meer

Algemeen verbindendverklaring
Woensdag, 13 mei 2015

Op 8 mei 2015 is de CAO voor het besloten busvervoer algemeen verbindend verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit beslu...
Lees meer

Nieuwe CAO-tekst
Donderdag, 29 januari 2015

De tekst van de CAO besloten busvervoer met looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 is digitaal beschikbaar. Lees verder >>Wilt u toch l...
Lees meer

Uitspraak Geschillencommissie Besloten Busvervoer
Dinsdag, 18 november 2014

Vanwege enkele geschillen over de uitleg en toepassing van de CAO voor het Besloten Busvervoer hebben CAO-partijen zich gewend tot de Geschill...
Lees meer

Overdracht taken
Maandag, 03 november 2014

Per 1 november 2014 heeft de heer A.J. Niekamp afscheid genomen als secretaris van CAO-partijen besloten busvervoer. Zijn taken worden waargen...
Lees meer

Algemeen verbindend verklaring
Donderdag, 19 juni 2014

Op 16 juni 2014 is de CAO voor het besloten busvervoer algemeen verbindend verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit bes...
Lees meer