Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Log in om de beveiligde documenten te downloaden

Vanwege een geschil over de uitleg en toepassing van de CAO voor het Besloten Busvervoer ten aanzien van de inschaling van MUP-krachten hebben CAO-partijen zich opnieuw gewend tot de Geschillencommissie. Voorgelegd is de vraag waarom MUP-krachten, in tegenstelling tot vaste medewerkers, op minimaal 5 ervaringsjaren zouden moeten worden ingeschaald. Naar aanleiding daarvan heeft de Geschillencommissie op 30 mei 2016 een bindend advies uitgebracht. Lees verder >>

Naar het oordeel van de arbiter is er geen sprake van een verboden onderscheid als bedoeld in artikel 7:648 BW. De hogere inschaling is volgens de arbiter toegestaan vanwege de onzekerheid over de te werken uren waarmee MUP-krachten worden geconfronteerd. Het gaat dus om een onderscheid op basis van contractsvorm. De naar aanleiding van de vorige arbitrale uitspraak (d.d. 6-1-2016) opgestelde loontabellen voor MUP-krachten blijven dan ook van toepassing.


Terug naar overzicht