Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Log in om de beveiligde documenten te downloaden

Op 3 juli jl. heeft de Geschillencommissie Cao voor het besloten busvervoer zich uitgesproken over enkele kwesties die door vakbond FNV en werkgeversorganisatie Busvervoer Nederland (BVN)werden voorgelegd. De commissie heeft zich gebogen over (a) de aard van de werkgelegenheidsdagen en uitgesproken dat niet in tijd teruggegeven werkgelegenheidsdagen bij het einde van het dienstverband uitbetaald dienen te worden, (b) de aard van Schipholvervoer, shuttlevervoer en Ferryvervoer en uitgesproken dat dezevervoerstypen moeten worden behandeld als groepsvervoer, waarbij de arbeidstijd 6/6 van de diensttijd bedraagt. Ten aanzien van de voorgelegde geschillen op het punt van de meeruren en de reikwijdte van de op BVN rustende verplichting om aangesloten werkgevers te informeren over blokuren en de omzetting van mup-contracten naar parttime dienstverbanden werd geen uitspraak gedaan. Het eerste punt (meeruren) werd door FNV ingetrokken en ten aanzien van de blokuren en de contractsaanpassing werd door partijen afgesproken om een brief op te stellen waarmee BVN haar leden kan informeren. Het bindend advies treft u hier aan.

Terug naar overzicht