Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Log in om de beveiligde documenten te downloaden

De lopende FSO CAO is opnieuw voor een periode van één jaar verlengd.
De FSO CAO wordt met ingang van 1 januari 2023 voortgezet.  De afgesproken premiepercentages (0,66% waarvan 0,22 bij de werknemer op de loonbetaling mag worden ingehouden) zijn ongewijzigd. Partijen betrokken bij deze CAO hebben afgesproken om een verzoek tot algemeen verbindend verklaring aan te vragen bij de minister van SZW. Naar verwachting zal 2 maanden na dat verzoek een algemeen verbindend verklaring worden afgegeven.

Terug naar overzicht